AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu'nun Dünya Kadınlar Gününe İlişkin AçıklamasıTASAV // 8 Mart 2016


 

Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şâyan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir. Nitekim kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatın içinde eşit, onurlu ve saygın bir yeri olması gerekir ve bunun artmasında da herkese büyük görevler düşmektedir.

Yüce dinimiz İslâm, kız çocuklarının diri diri gömüldüğü Câhiliye Devri’ni vicdan, merhamet ve adâlet aydınlığıyla kapatmıştır. Ecdadımızın hayatında kadının erkekle paylaşmadığı hiçbir sosyal mevki bulunmamış, Orhun Anıtları’nda Bilge Kağan “Tanrı, Türk milleti yok olmasın diye babam Kağan ile anam Hatunu yükseltti” şeklinde seslenmiştir. Büyük devlet adamı Nizamülmülk de “Türkistan hakanları devlet işlerinde hatunların fikirlerine kıymet verirlerdi’’ demiştir.

Günümüzde bu anlayışa uygun olarak kadınlarımızın hak ettikleri ilgiyi, desteği ve saygıyı yeterince gördüklerinden bahsetmek mümkün değildir. Özellikle kadınlarımıza yönelik insanlık dışı saldırıların, şiddet uygulamalarının, taciz ve tecavüz vakalarının endişe verici bir şekilde arttığı görülmektedir. Dün yayınlanan 2014 yılı rakamlarını esas alan TÜİK verilerine göre;

  • Türkiye’de hala kadınların %9,2’si okuma yazma bilmemektedir.
  • 15 ve üstü yaştaki nüfusun istihdam oranı erkeklerde %64,8 kadınlarda sadece %26,7’dir. Aynı yaş grubu içerisinde işgücüne katılma oranı erkeklerde %71,3 iken kadınlarda %30,3’tür.
  • Genç işsizlik oranı erkeklerde %16,6 iken kadınlarda %20,4’tür.
  • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2014 sonuçlarına göre; ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranı %35,5’tir.

Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır. Kadınların eğitim düzeyini yükselterek kalkınma sürecinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almaları sağlanarak toplumsal konumları güçlendirilmelidir. Başta aile içinden gelenler olmak üzere kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal farkındalık artırılmalıdır.

Kadınlara karşı uygulanan her türlü fiilî ve hukukî ayrımcılığa son verilmelidir. İstihdam edilebilirlikleri geliştirilerek, iş gücü piyasasında dezavantajlı konuma düşmeleri önlenmeli ve işgücüne katılmaları desteklenmelidir.

Şüphesiz gelişmiş ve medenî bir toplumun en başta gelen özellikleri arasında; kadınlara yönelik baskının, şiddetin, hakaretin, dışlanmışlığın, eşitsizliğin ortadan kalkması yer almaktadır.

Kadınlara ilişkin önümüzde duran sorunlar ancak kadın haklarının evrensel, bölünmez, vazgeçilmez, ayrılmaz bir bütün olduğu anlayışı ve kadına saygının ve manevî yükümlülüklerin gereğini yerine getiren sorumluluk kültürüyle aşılabilecektir.

Bu vesileyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, tüm kadınlara saygılarımı sunuyorum.

 

İsmail Faruk AKSU
TASAV Başkanı

 

  

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499