AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Amerikan Küresel Liderliğinin Sürdürülmesi

Bu çalışmada, ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı Ocak 2012 tarihli “Amerikan Küresel Liderliğinin Sürdürülmesi: Savunma İçin 21. Yüzyılın Getirdiği Öncelikler” başlıklı belgenin Türkçe’ye tercümesi yer almaktadır.

ABD Başkanı Barack Obama’nın imzasıyla yayınlanan belgede; ABD’nin savunma stratejisinin nasıl şekillendiği, bu strateji belirlenirken hangi gelişme ve şartların dikkate alındığı, küresel ölçekte güvenlik ortamının ne durumda olduğu, ABD Silâhlı Kuvvetleri’nin hangi şartlara göre hazırlandığı ve ne gibi görevleri yerine getireceğine dair bilgiler verilmekte; ABD Askerî Kuvvetleri’nin 2020’de sahip olacağı operasyonel kabiliyetler hakkında öngörüler sunulmaktadır.

Başkan’ın Bakanlığa stratejik bakış açısını yansıtan söz konusu belgede, ABD’nin küresel güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamış olduğu ve bunu yaparken müttefikleri ile işbirlikleri kurduğu belirtilmekte, bu durumun gelecek yıllarda da sürdürüleceği vurgulanmakta; günümüzün küresel güvenlik ortamının, Amerika’nın ulusal gücünün tüm ögelerinin uygulanmasını gerektiren ve gittikçe karmaşıklaşan bir yapı arz etmekle birlikte birçok zorluk ve fırsatlar getirdiği dile getirilmektedir.

Usame Bin Ladin’in öldürülmesi ve pek çok üst düzey El-Kaide liderinin yakalanması veya öldürülmesinin örgütün etkisizleşmesinde önemli bir aşama olarak değerlendirildiği raporda, El-Kaide kaynaklı terörün Ortadoğu ve Güney Asya’da devam ettiği belirtilmektedir. Ayrıca, Kuzey Kore ve bölgesel bir güç olarak nitelendirilen Çin kaynaklı risklerin, ABD’nin iktisadî ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği, bu yüzden de ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine ayrıca önem verdiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, bölge ülkeleriyle güvenlik işbirliklerinin devam ettirileceği ve Hindistan ile uzun vadeli bir stratejik ortaklığın tesis edileceği ifade edilmektedir.

Arap ülkelerindeki gelişmelere de değinilen raporda, Arap uyanışının, stratejik açıdan hem çeşitli zorluklar hem de fırsatlar taşıdığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, rejim değişikliklerinin yanında devletlerarası ve devletlerin içlerinden kaynaklanan gerilimlerin, gelecek açısından bir belirsizliği de beraberinde getirdiği değerlendirilmektedir. Raporda, İran’ın nükleer silâh kabiliyeti kazanmasını engelleme amacıyla Körfez ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirileceği; Ortadoğu barışı desteklenirken İsrail’in güvenliğini sağlamaya devam edileceği de ifade edilmektedir.

Avrupa’ya ilişkin olarak, bu bölgede ABD’nin en önde gelen müttefiklerinin yer aldığı, ABD’nin bölge ülkeleri ile ilişkisinin 5. madde çerçevesinde devam edeceği ve “akıllı savunma” yaklaşımı benimsenmek suretiyle NATO’nun önemli bir araç olarak varlığını sürdüreceği belirtilmektedir.

Raporda, ABD Silâhlı Kuvvetleri’nin görevleri şu başlıklar altında sıralanmaktadır: Terörle mücadele ve düzensiz savaş; saldırganlıkları caydırmak ve yenmek; erişime kapalı/erişime engelli alanların güçlüklerine rağmen güç yansıtabilmek; kitle imha silâhlarına (KİS) karşı koymak; sanal ortam ve uzayda etkin bir şekilde hareket etmek; güvenilir, güvenli ve etkin bir nükleer caydırıcı olmayı sürdürmek; anayurt savunması ve sivil otoritelere destek olmak; istikrar sağlayıcı bir mevcudiyet sağlamak; istikrar ve karşı direniş operasyonları düzenlemek; insanî yardım, doğal afet sonrası ve benzer operasyonlar düzenlemek.

Bahsi geçen bu görevler çerçevesinde, çok yönlü bir esneklik sunan ve geniş çaplı askerî kabiliyetlerin muhafaza edileceğine yer verilen rapor, 2020’nin askerî gücüne hazırlanma yönünde atılacak adımlar ve alınacak önlemleri sıraladıktan sonra sonlandırılmaktadır. 

 

YAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499