AnasayfaHakkımızdaAraştırma MerkezleriYayınlarHizmetlerimizBasında TASAVBağlantılarGalerilerİletişim

Türk Demokrasisine Yönelik Darbe Girişimi Hakkında
Basın AçıklamasıTASAV // 20 Temmuz 2016


 

15 Temmuz 2016 gecesi Türk demokrasisine karşı girişilen hain darbe girişimini lânetliyoruz.

15 Temmuz gecesi demokrasiye pranga vurulmak ve darbe indirilmek istenmiş, göz göre göre millet iradesi saldırı ve suikasta uğramıştır. Türkiye'mizin diz çökmesi ve millî varlığın tümden yıkılması maksadıyla Türk milleti tam kalbinden hançerlenmiştir.

Söz konusu meş’um gecede masum vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin şehit edilmesi ve millî iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombalanması, birer ihanet simgesi olarak tarihe geçmiştir. Şunun özellikle bilinmesi isteriz ki hiçbir bahane; demokrasiden kopuşa, silâhlı müdahaleye ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir.

Daha ilk andan itibaren bir kalkışmanın kabul edilemeyeceğini, darbe teşebbüsünde bulunanların derhal hukuka teslim olmaları gerektiğini ifade eden; “ama” demeden, “ancak” demeden, “bize yarar mı” ve “hissemize bir şey düşer mi” hesabı yapmadan bu hainliğe karşı durduğunu cesurca ilân eden bazı siyasî parti liderlerinin tutumları, sürecin akışını değiştiren çok önemli bir hamle olmuş ve demokratik olgunluğun nişânesi olarak kayda geçmiştir. Aynı şekilde, demokrasi düşmanı bu girişime prim vermeyen medya ve sivil toplum kuruluşları da Türkiye’nin ulaştığı bilinç seviyesini göstermektedir. Keza, kalkışmanın önlenmesinde büyük bir psikolojik motivasyon sağlayan vatandaşlarımızın tutumlarının da tarihî bir nitelik taşıdığı açıktır. Özetle söylemek gerekirse, bütün bu yaşananlardan sonra, artık dünya demokrasi tarihi Türk milletinin adını anmadan yazılamayacaktır. 

Bu çerçevede, tüm siyasî ve ideolojik kaygılardan âzâde biçimde, sadece “demokrasi”nin yaşatılması ve millet iradesinin üstün tutulması için mücadele eden vatandaşlarımızı kutluyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden şehitlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Diğer yandan, yapılan toplantıların ve gösterilerin amacı aşan şekilde, Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin tümüyle tahkir edilmesine ve Mehmetçiğin itibarsızlaştırmasına yol açacak bir düzleme evrilmesi riskine önemle dikkat çekiyoruz. Türk milletinin ittifak hâlinde karşı durduğu bu hain darbe girişimi sonrası oluşan gergin ortamda, yeni kutuplaşmalar çıkarmanın ya da siyasî rant elde etmek uğruna seviyesiz girişimlerde bulunmanın tamiri zor yaralar açacağı konusunda ilgilileri uyarıyoruz. Rotası ve istikameti saptırılmış abartılı fener alayları düzenlemenin; hem millî itibarı zedeleyen hem de şehitlerin aziz hâtırasına yakışmayan bir düzlemde seyrettiğine işaret ediyor, bu gösterilerde ortaya çıkan bazı çok nahoş görüntülerin Türk milletinin bugünlerde çok ihtiyaç duyduğu birlik ve beraberliğe hizmet etmeyeceğinin altını önemle çiziyoruz. Bu meyanda, suçsuzluğu ayan beyan ortada olan Mehmetçiğe yönelik şuursuz saldırıları da esefle ve şiddetle kınıyoruz.

Hukukun üstünlüğünün, insan şeref ve haysiyetinin; fikir, teşebbüs, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olarak demokrasiyi sadece bir siyasî rejim değil, aynı zamanda bir hayat tarzı olarak gördüğümüzü bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz. Sosyal ve siyasî ilişkilerde, demokrasinin bütün kurum ve kuralları ile işletilmesi gereğini savunuyoruz. Ayrıca darbe teşebbüsüne katılanların şiddetle cezalandırılmasını talep, işlerin bu noktaya gelmesinde ihmal ve kusuru olan kişilerin de bedel ödemesini umut ediyoruz.

Sayılan bu temel beklentiler çerçevesinde, soruşturma süreçlerinde hukuk içinde kalmanın büyük önem taşıdığını, darbe teşebbüssünde bulunanların ülkemize getirmek istedikleri türde bir yönetim anlayışından uzak durulması gerektiğini, olası hukuksuzluk ve yanlışların en fazla darbeye şiddetle karşı çıkan milletimizi inciteceğini, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin hepimiz için vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyoruz.

Parlamenter demokrasilerde egemenliğin yegâne sahibinin millet olduğuna, siyasî iktidarların meşrûiyetinin millî iradeye dayandığına, millî iradenin tecelli ettiği yegâne yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna inandığımızı; hangi düşünce ve gerekçeyle olursa olsun, demokratik rejime ve parlamentonun anayasal yetkilerine dışarıdan gelen her türlü müdâhaleyi gayri meşrû ve kabul edilemez bulduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizde darbeye karşı oluşan haklı ve yerinde konsensusu bozacak her türlü faaliyetin karşısında olduğumuzu ve ülkemizin hızlı bir şekilde normalleşmesi için atılması gereken bütün adımları desteklediğimizi belirtiyoruz.

“Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet, Tek Dil ve Tek Bayrak” şiarının, sarsılmaz ilkemiz ve kabulümüz olduğunu yüce Türk milletine beyan ediyoruz. Türk milletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, üniter millî devletimizin bekası, cumhuriyetimizin temel niteliklerinin korunması, demokrasinin kurum ve kurallarıyla güçlendirilmesi için üzerimize düşen her türlü görevi lâyıkıyla yapmaya devam edeceğimizi ilân ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

                                                                                                            

İsmail Faruk AKSU
  TASAV BaşkanıYAYINLAR
İletişim BilgilerimizBizi Takip Edin
Nasuh Akar Mah. 1.Cadde No:43/4 Balgat-Çankaya/ANKARA Tel:0312 287 8899 Faks:0312 285 4499